f7dc9c6ab1f8c7a 8fcd9532671845f 8fcd9532671845f
تعداد مقالات: 780
227. مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 40-53

نصرت ایزدی؛ مهران مرادی کوچی؛ علی اکبر دهقانی؛ مصطفی گنجه قزوینی؛ ابوالفضل مرادی


228. مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 41-53

سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ محمد حشمتی؛ علی اصغر قره شیخلو


229. بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات متان در حضور سیال دو فازی آب- هیدروکربن

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 41-49

محبوبه محمدطاهری؛ زهرا طاهری ریزی؛ محمدحسین ملازینلی


230. بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 42-52

علی‌اصغر خلیلی؛ مرضیه شکرریز؛ یداله پیرزاده؛ فروزان حاجی‌علی‌اکبری؛ علی یار کاظمی‌فر؛ سهراب تقی‌پور


232. بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 42-51

فاطمه قاسمی؛ مهدی اسکروچی؛ مجتبی قائدی


233. بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 43-56

محمدرضا علایی؛ محمد ایرانی؛ علی نخعی پور


234. شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 43-53

سید مرتضی میرعباسی؛ جواد عامری


237. بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 44-53

لاله شیرازی؛ انسیه گنجی بابا خانی؛ زهرا طاهری


239. بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 44-54

مهدی زارع‏‌زاده؛ هادی شاکری


240. بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 44-54

پوریا بهنود فر؛ محمد جواد عامری


243. بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 45-56

کورش نصراصفهانی؛ مهرداد فرهادیان؛ علیرضا سلیمانی نظر؛ قاسم غفاری


244. مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 46-59

شادی حیرانی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی اکبر اکبری


246. بهبود مدل پیش‌بینی رفتار رئولوژیکی سیال حفاری با استفاده از شبکه عصبی

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 46-58

مرتضی رجبی هشتجین؛ ترانه جعفری‌بهبهانی


248. پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس

دوره 21، شماره 65، خرداد و تیر 1390، صفحه 47-57

رضا جهانبخشی؛ سیدابوالقاسم امام‌زاده؛ مهدی علیاری شوره‌دلی؛ عبدالنبی هاشمی؛ رحمان میری


249. شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 47-60

سپیده رشدی؛ نوراله کثیری؛ احمد رهبر کلیشمی