نویسنده = اکبر زمانیان
اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-156

10.22078/pr.2019.3547.2619

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان


ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 66-80

10.22078/pr.2013.141

اکبر زمانیان؛ یداله مرتضوی؛ عباسعلی خدادادی؛ فرزاد بهادران؛ سولماز دیالمه