نویسنده = مهدی نظری صارم
تعداد مقالات: 6
1. طراحی رزوه ملّی برای لوله های جداری، مغزی و تجهیزات درون چاهی نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

مهدی نظری صارم


2. طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 145-161

فریدالدین میرزایی هرسینی؛ مهدی نظری صارم؛ آرمین حسینیان