نویسنده = میثم ادیبی فرد
مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 71-87

10.22078/pr.2023.4877.3179

سید مهدی غنی زاده؛ الناز خداپناه؛ سید علیرضا طباطبائی‌نژاد


ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی با استفاده از مایعات یونی اصلاح‌شده توسط نمک‌های Fe+3 و Al+3

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 47-55

10.22078/pr.2020.3691.2695

مسعود نجف پور؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ رضا خوشبوی؛ علیرضا طباطبائی‌نژاد


شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 66-81

10.22078/pr.2017.765

میلاد غفوری؛ الناز خداپناه؛ سید علیرضا طباطبایی نژاد


بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 200-212

10.22078/pr.2017.711

محمد مهدی نادری؛ مسعود نصیری؛ سید علیرضا طباطبائی نزاد


ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 118-131

10.22078/pr.2015.521

میثم ادیبی فرد؛ سید علیرضا طباطبایی‌نژاد؛ الناز خداپناه