نویسنده = سید علی معلمی
پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 16-26

10.22078/pr.2017.1791.1876

ناصر اکبری؛ علی معلمی؛ فرهاد خوشبخت


دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 31-47

10.22078/pr.2016.578

افشین زهدی؛ سید علی معلمی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 103-117

10.22078/pr.2015.520

مهدی حسین زاده؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان