نویسنده = مرضیه شکرریز
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 184-190

یداله پیرزاده؛ مهرداد معینی شاد؛ مرضیه شکرریز؛ علی‌یار کاظمی‌فر؛ بیژن پوریمین؛ احمد روشنی


2. ساخت نانو ذره نیکل پوشش‌دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 54-62

مرضیه شکرریز؛ فروزان حاجی علی اکبری؛ الهه ابراهیم پورضیایی


3. بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 42-52

علی‌اصغر خلیلی؛ مرضیه شکرریز؛ یداله پیرزاده؛ فروزان حاجی‌علی‌اکبری؛ علی یار کاظمی‌فر؛ سهراب تقی‌پور