نویسنده = تورج محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت ‌در ‌آب با غشای سلولز استات

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 111-127

امیرحسین بهروزی؛ نوراله کثیری؛ محمد شیخی؛ تورج محمدی


2. بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 132-143

محمد مهدیارفر؛ علی مهاجری؛ تورج محمدی؛ یاسر فضلی