نویسنده = شاهین کرد
بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 34-45

10.22078/pr.2020.4159.2887

سامان محمدی؛ شاهین کرد؛ جمشید مقدسی؛ امید محمدزاده