نویسنده = شاهین کرد
تعداد مقالات: 5
1. ترش‌شدگی مخزن: مروری بر سازوکار‌ها و روش‌های جلوگیری به‌همراه ارائه‌ روش نوین غربال‌گری

دوره 31، 1400-4، مهر و آبان 1400، صفحه 50-59

سجاد آسیابانی؛ شاهین کرد؛ روح الدین میری


4. غربالگری روش‌های مهار ماسه برای یکی از چاه‌های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 105-117

مهشید رجبی؛ شاهین کرد؛ عبدالنبی هاشمی؛ رضا صالحی


5. بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 34-45

سامان محمدی؛ شاهین کرد؛ جمشید مقدسی؛ امید محمدزاده