نویسنده = محمد کمال قاسم العسکری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 100-111

پژمان براتی آبگرمی؛ خلیل شهبازی؛ مصیب کمری؛ محمد کمال قاسم العسگری


2. تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 67-78

حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری