نویسنده = ایمان بیت‌اله پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آلاینده‌های آلی بر روی خصوصیات تحکیمی خاک‌های ریزدانه

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 169-179

ایمان بیت‌اله پور؛ علی رئیسی استبرق