نویسنده = ارسلان زینل زاده
بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه

دوره 32، 1401-5، آذر و دی 1401، صفحه 72-82

10.22078/pr.2022.4804.3156

ارسلان زینل زاده؛ جواد هنرمند؛ سمیه پرهام؛ کتایون رضایی پرتو


مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 137-148

10.22078/pr.2015.539

ارسلان زینل زاده؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ محمد کسایی نجفی؛ مریم میرشاهانی