نویسنده = عباس اخوان سپهی
تعداد مقالات: 4
1. جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 119-131

نرگس اعتمادی؛ عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی محبعلی؛ فاطمه یزدیان


2. غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 136-145

معصومه السادات شهیدی؛ مریم السادات میرباقری؛ گیتی امتیازی؛ عباس اخوان سپهی


3. جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 59-66

عباس اخوان سپهی؛ نوشین چنگیز؛ کامبیز تحویلداری


4. تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 123-131

مهری حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ میترا صالحی