نویسنده = فرهاد رحمانی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر خواص و عملکرد فتوکاتالیستی نیمه‌رسانای BiOI در تخریب نوری پساب رنگی

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 48-65

اوین زندی؛ روجیار اکبری سنه؛ فرهاد رحمانی چیانه


3. استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 90-102

گلاویژ رحیمی؛ سید امید رستگار؛ فرهاد رحمانی چیانه


5. سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 92-105

پرستو دلیر خیرالهی نژاد؛ محمد حقیقی؛ نعیمه جدیری؛ فرهاد رحمانی