نویسنده = فرهاد رحمانی
استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 90-102

10.22078/pr.2020.3832.2747

گلاویژ رحیمی؛ سید امید رستگار؛ فرهاد رحمانی چیانه


سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 92-105

10.22078/pr.2017.1792.1873

پرستو دلیر خیرالهی نژاد؛ محمد حقیقی؛ نعیمه جدیری؛ فرهاد رحمانی