نویسنده = وحید توکلی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه انواع مدل‌های محاسبه تراوایی بر اساس قطر گلوگاه حفرات در سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

وحید توکلی؛ مصطفی رضایی؛ حسین رحیم پور بناب