نویسنده = امیرحسین عنایتی بیدگلی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 69-81

امیر حسین عنایتی بیدگلی؛ حسین رحیم پور بناب؛ عباسعلی نیک اندیش