نویسنده = احسان حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 95-107

احمدرضا ربانی؛ علیرضا بنی اسد؛ احسان حسینی؛ احسان ده یادگاری