نویسنده = سعید عباسی
مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر کاهش شوری آب تزریقی در فرآیند تزریق آب بر تولید نفت در مخازن کربناته دارای انیدریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5316.3364

سمانه بورد؛ سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ علیرضا طالبی؛ شهاب حسینی


مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 41-53

10.22078/pr.2016.451

سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ محمد حشمتی؛ علی اصغر قره شیخلو


مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 61-70

10.22078/pr.2014.376

سعید عباسی؛ حسن گلقندشتی؛ محمد سعادت؛ عباس شهرآبادی


اصلاح توابع تراوایی نسبی حاصل از آزمایش‌های جابه‌جایی نفت-گاز در شرایط نزدیک امتزاجی با استفاده از مدل‌سازی معکوس

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 57-71

10.22078/pr.2013.292

محمد پروازدوانی؛ محسن مسیحی؛ سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ عزت اله کاظم زاده