نویسنده = علی مهاجری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 95-102

یحیی زمانی؛ علی مهاجری؛ مهدی بکاولی؛ محمد رحیمی زاده؛ سید مهدی سیدی


2. بررسی اثر ارتقاءدهنده استرانسیوم بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر–تروپش

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 49-56

یحیی زمانی؛ مهدی بکاولی؛ محمد رحیمی‌زاده؛ علی مهاجری؛ سیدمحمد سیدی


3. بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 132-143

محمد مهدیارفر؛ علی مهاجری؛ تورج محمدی؛ یاسر فضلی


4. مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 32-43

عباس آل‌غفوری؛ محمد رضا مهدیارفر؛ علی مهاجری؛ محسن محسن‌نیا؛ مرتضی اصغری