نویسنده = کامران گشتاسب گوهر ریزی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 98-112

بهنام قبادی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی


3. مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 96-106

رضا شیرین آبادی؛ پرویز معارف وند؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری


4. مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 180-189

علی نقی دهقان؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری؛ یان جین؛ جنیفر میسکیمینس