نویسنده = احمد حلاج ثانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 29-39

مصطفی منتظری؛ عباس شهرآبادی؛ عمیدالدین نورعلیشاهی؛ محمدعلی موسویان؛ احمد حلاج ثانی


2. مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 146-157

صبا معظمی گودرزی؛ خسرو خدابخشی؛ احمد حلاج ثانی