f7dc9c6ab1f8c7a 8fcd9532671845f 8fcd9532671845f
نویسنده = محمدرضا کمالی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 142-151

نیلوفر بصیری؛ محمدرضا کمالی


3. میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 68-81

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم پور بناب؛ محمد رضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی