نویسنده = امیر حیدری نسب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 158-168

امیر حیدری نسب؛ مجید حسن‌زادگان رودسری؛ عظیم اکبرزاده خیاوی


2. بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 73-85

نریمان منتصر؛ امیر حیدری نسب؛ مهدی ارجمند