نویسنده = عبدالرضا مقدسی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه‌ی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانوذرات HQ-Fe3O4 و FeQ3 محتوی 8-هیدروکسی کینولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سعید انصاری؛ عبدالرضا مقدسی؛ سیدمحسن حسینی


2. بهبود عملکرد جداسازی غشاهای نانوفیلتراسیون برپایه پلی‌اترایمید توسط نانوذرات عامل‌دار دی اکسید تیتانیوم

دوره 29، 98-6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 108-119

سمانه بنده علی؛ عبدالرضا مقدسی؛ فهیمه پرویزیان؛ سیدمحسن حسینی