نویسنده = بهمن سلیمانی
تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 73-83

10.22078/pr.2022.4546.3052

محمدباقر براتی؛ علی کدخدایی؛ بهمن سلیمانی؛ فاطمه صابری؛ پوریا آسوده


تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی SOM در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 64-74

10.22078/pr.2016.630

سیدابوذر محسنی پور؛ بهمن سلیمانی؛ حسین شیخ زاده


تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 120-164

10.22078/pr.2016.619

قاسم عقلی؛ بهمن سلیمانی؛ عباس چرچی؛ ایمان زحمتکش


استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 181-188

10.22078/pr.2015.503

محمد صفرخان موذنی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محسن عزتی


تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 170-174

10.22078/pr.2016.463

محسن عزتی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محمد صفرخان مؤذنی