نویسنده = محمدعلی موسویان
بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی

دوره 30، 99-5، آذر و دی 1399، صفحه 84-97

10.22078/pr.2020.4287.2944

حامد کاظمی گلباغی؛ مهدی محمدی؛ سیدحامد موسوی؛ محمدعلی موسویان


بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 57-67

10.22078/pr.2016.677

سمیه کنعان پناه؛ محمود بیات؛ محمد علی موسویان