نویسنده = محمدعلی موسویان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 29-39

مصطفی منتظری؛ عباس شهرآبادی؛ عمیدالدین نورعلیشاهی؛ محمدعلی موسویان؛ احمد حلاج ثانی


2. بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 57-67

سمیه کنعان پناه؛ محمود بیات؛ محمد علی موسویان