نویسنده = محمدعلی موسویان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی

دوره 30، 99-5، آذر و دی 1399، صفحه 84-97

حامد کاظمی گلباغی؛ مهدی محمدی؛ سیدحامد موسوی؛ محمدعلی موسویان


2. بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 29-39

مصطفی منتظری؛ عباس شهرآبادی؛ عمیدالدین نورعلیشاهی؛ محمدعلی موسویان؛ احمد حلاج ثانی


3. بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 57-67

سمیه کنعان پناه؛ محمود بیات؛ محمد علی موسویان