نویسنده = علی نخعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه، در چاه های عمودی برای حالت های تک فازی و دو فازی با استفاده از شبیه سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

محمدرضا رسایی؛ علی نخعی؛ مریم بلوریان