نویسنده = علی نخعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر فرآیند آلکالین، سورفکتانت، پلیمر (ASP) بر بازیافت نفت در مخازن ناهمگن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 3-23

صدیقه خسروی؛ محسن مسیحی؛ علی نخعی


2. بررسی و تعیین میزان اثر شوری، نوع یون و pH برروی مهاجرت ذرات ریز در مخازن ماسه‌سنگی

دوره 31، 1400-6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 22-33

حسین قبادی؛ سیاوش ریاحی؛ علی نخعی