نویسنده = مهدی زینلی حسنوند
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی ازدیاد برداشت نفت به‌روش تزریق گازهای احتراقی و تولید برق هم‌زمان

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 57-73

10.22078/pr.2023.5212.3309

حسن شکرالله زاده بهبهانی؛ مهدی زینلی حسنوند؛ مهدی طبیب‌نژادعزیزی


بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 53-65

10.22078/pr.2017.761

مهدی زینلی حسنوند؛ فرزانه فیضی؛ سید علی موسوی دهقانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 91-106

10.22078/pr.2017.718

مهدی زینلی حسنوند؛ سید علی موسوی دهقانی؛ فرزانه فیضی؛ رضا مسیبی بهبهانی