نویسنده = رادا زراسوند اسدی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 111-122

علیرضا دهاقین؛ حسین تقدیسیان؛ رادا زراسوند اسدی


2. شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 64-74

حمیرا شریعت‌پناهی؛ فرح سرابی؛ محمد میرعلی؛ رادا زراسوند اسدی؛ مرجان یوسفی


3. بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 43-55

هدیه شیروانی؛ حسین گنجی دوست؛ محمود همتی؛ رادا زراسوند اسدی