نویسنده = محمدعلی صالحی
ارزیابی کیفیت مخزنی سازند آسماری با تلفیق مطالعه دیاژنز و روش‌های مختلف تعیین گونه سنگی در میدان نفتی منصورآباد

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 63-80

10.22078/pr.2023.5146.3285

سیده عاطفه موسوی؛ محمدعلی صالحی؛ حسین وزیری مقدم؛ روح الله شب افروز؛ کیارش قنواتی


بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 4-20

10.22078/pr.2020.3977.2812

امیر کاظمی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ جواد هنرمند؛ نواب خدائی