نویسنده = محمدعلی صالحی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین گونه های سنگی با هدف ارزیابی کیفیت مخزنی سازند داریان در چارچوب سکانس‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی بخش شرقی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

محمدعلی صالحی؛ جواد سبحانی؛ حمزه مهرابی؛ سجاد کاظم شیرودی


2. بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 4-20

امیر کاظمی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ جواد هنرمند؛ نواب خدائی