نویسنده = محسن مسیحی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نسبت گرانروی سیال تزریقی و سیال مخزنی در پیش‌بینی زمان‌برون‌زد با استفاده از مفاهیم تراوش

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 3-16

سارا شکراله زاده بهبهانی؛ محسن مسیحی؛ محمدحسین غضنفری


2. بررسی تاثیر فرآیند آلکالین، سورفکتانت، پلیمر (ASP) بر بازیافت نفت در مخازن ناهمگن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 3-23

صدیقه خسروی؛ محسن مسیحی؛ علی نخعی


3. مروری بررویکردهای افزایش مقیاس تحلیلی فرآیند آشام خودبه‌خودی ناهمسو در مخازن شکاف‌دار نفتی

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 21-33

ابوذر میرزایی؛ محسن مسیحی؛ رامین روغنیان