نویسنده = احسان خامه‌چی
تعداد مقالات: 7
1. تخمین دقیق پارامترهای چاه آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه ی آن با یک نرم افزار رایج صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

احسان خامه‌چی؛ مهرداد قاسمی؛ محمد کاشی


3. بهبود تولید یک میدان نفتی با استفاده از مدل‌سازی یکپارچه و کنترل بهینه

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 34-45

امیر قرچه بیدختی؛ احسان خامه‌چی


6. طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 29-38

فرشاد عسگری؛ احسان خامه چی؛ فریبرز رشیدی


7. کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 64-72

علیرضا وارسته؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ احسان خامه‌چی؛ سیاوش نوروزی