نویسنده = سید نظام الدین اشرفی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 35-44

اردلان گنجی زاده؛ سید نظام الدین اشرفی زاده


2. بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 123-133

سید نظام الدین اشرفی زاده؛ بهنام براتی؛ مهدی محمدی