نویسنده = سید علیرضا مرتضوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 63-71

علی حسنی؛ سیدمحمد جواد مجتهدی؛ سید علیرضا مرتضوی


2. ارائه روشی جدید و کاربردی جهت اندازه‌گیری سرعت بحرانی جریان تزریق در مخازن کربناته

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 150-159

علی حسنی؛ سید علیرضا مرتضوی