نویسنده = امیر صرافی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به‌همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده‏های کارخانه روغن نباتی

دوره 31، 1400-4، مهر و آبان 1400، صفحه 28-38

مهدی جهرومی؛ سید احمد عطائی؛ کریم قاسمی‌پناه؛ امیر صرافی


2. مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 48-60

مصطفی محمدی؛ معصومه کوهی؛ امیر صرافی؛ مهین شفیعی