نویسنده = علی حسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 63-71

علی حسنی؛ سیدمحمد جواد مجتهدی؛ سید علیرضا مرتضوی