نویسنده = سید شهاب الدین آیت اللهی
بررسی آزمایشگاهی تأثیرحضور انیدریت بر اثرگذاری آب کم‌شور در یک مخزن کربناته

دوره 31، 1400-4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-27

10.22078/pr.2021.4435.3004

سوران محمودپور؛ مهدی رستمی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 4-16

10.22078/pr.2019.3221.2487

علیرضا روزبهانی؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی مسدودسازی انتخابی در ازدیاد برداشت میکروبی نفت در میکرومدل شیشه ای

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 4-17

10.22078/pr.2017.2631.2213

احسان صابونیها؛ محمدرضا رخ فروز؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 74-87

10.22078/pr.2017.698

محمدرضا رخ فروز؛ ملیحه برآهویی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی