نویسنده = فرهاد َشهرکی
تعداد مقالات: 3
2. اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 135-149

فرهاد َشهرکی؛ عباس قره قاشی؛ کیانوش رزاقی؛ ستار قادر؛ محمد علی تورنگی


3. ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 82-95

سروش مهدی زاده؛ فرهاد َشهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ میرمحمد خلیلی پور