نویسنده = مهرداد میرزاجان‌زاده
مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 125-134

10.22078/pr.2015.554

علی آقایاری؛ مهدی ارجمند؛ لویا خسروانی؛ مهرداد میرزاجان‌زاده؛ هادی رحیم زاده