نویسنده = نوراله کثیری
تعداد مقالات: 4
2. شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 47-60

سپیده رشدی؛ نوراله کثیری؛ احمد رهبر کلیشمی


3. بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 169-180

شاهین محمدی زرغان؛ سپیده رشدی؛ نورالله کثیری؛ جواد ایوک‌پور


4. مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 28-42

محمدرضا اکبری؛ نوراله کثیری؛ صمد عبدی