نویسنده = محمد سیم جو
توسعه یک مدل تحلیلی به‌منظور بررسی رفتار جریانی تزریق پلیمر در مخازن نفت سنگین: بررسی اثر شوری و ناهمگنی در مقیاس مخزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5288.3343

راضیه خسروی؛ محمد سیم جو؛ محمد چهاردولی


غربال‌گری روش‌های ازدیادبرداشت از مخازن نفتی با استفاده از تلفیق روش‌های هوش‌مصنوعی

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 51-62

10.22078/pr.2023.5151.3284

حسین خیرالهی؛ میثم زایدی؛ صدرالدین سبحانی؛ محمد چهاردولی؛ محمد سیم جو


بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک

دوره 30، 99-6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3-20

10.22078/pr.2020.4187.2897

امیر مسعود ماه پیشانیان؛ حمیدرضا شاهوردی؛ محمد سیم جو؛ محمدرضا زائری