نویسنده = محمد سیم جو
غربال‌گری روش‌های ازدیادبرداشت از مخازن نفتی با استفاده از تلفیق روش‌های هوش‌مصنوعی

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 51-62

10.22078/pr.2023.5151.3284

حسین خیرالهی؛ میثم زایدی؛ صدرالدین سبحانی؛ محمد چهاردولی؛ محمد سیم جو


بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک

دوره 30، 99-6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3-20

10.22078/pr.2020.4187.2897

امیر مسعود ماه پیشانیان؛ حمیدرضا شاهوردی؛ محمد سیم جو؛ محمدرضا زائری