نویسنده = مهدی ارجمند
مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 125-134

10.22078/pr.2015.554

علی آقایاری؛ مهدی ارجمند؛ لویا خسروانی؛ مهرداد میرزاجان‌زاده؛ هادی رحیم زاده


بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 73-85

10.22078/pr.2013.102

نریمان منتصر؛ امیر حیدری نسب؛ مهدی ارجمند