نویسنده = محمدتقی صادقی
مطالعه آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی استیل ضدزنگ دراثر پوشش با نانوذرات اکسید تنگستن

دوره 34، 1403-1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 49-51

10.22078/pr.2024.5290.3346

محمد نوری؛ محمدتقی صادقی؛ علیمراد رشیدی


مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 48-68

10.22078/pr.2022.4600.3074

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 51-63

10.22078/pr.2021.4528.3041

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


مدل‌سازی داده‌محور یک مخزن نفتی برای تعیین ارتباط دینامیکی بین چاه‌های تولیدی

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 40-53

10.22078/pr.2020.4222.2914

عارف عنایتی؛ حمید رضا جهانگیری؛ محمدتقی صادقی


بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 4-15

10.22078/pr.2016.576

فائزه پورآهنگریان؛ محمدتقی صادقی؛ محمدامین ثباتی


شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 54-70

10.22078/pr.2013.90

مهرک محمودی؛ محمدتقی صادقی؛ فرهادعلی فرهادپور