f7dc9c6ab1f8c7a 8fcd9532671845f 8fcd9532671845f
نویسنده = محمدرضا اصفهانی
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی ضریب سیمان شدگی و نمای اشباع برای مخازن کربناته ی ایران به وسیله ی الگوریتم برنامه ریزیی ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

احسان کمری؛ سوران محمودپور؛ محمدرضا اصفهانی


2. ترکیب داده‌های مغزه و چاه پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 57-65

عزت الله کاظم زاده؛ جعفر ولی؛ محمدرضا اصفهانی؛ حسام آلوکی بختیاری


3. تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 53-63

عزت اله کاظم زاده؛ کاظم سعادت؛ حسام آلوکی بختیاری؛ جعفر ولی؛ محمدرضا اصفهانی