نویسنده = بهرام علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 100-112

بهرام علیزاده؛ سید میثم حسینی‌نژاد؛ مسعود شایسته