نویسنده = رامین کرمی
مدل‌سازی سه‌بعدی نیم‌پیل کاتدی پیل‌سوختی غشای الکترولیتی پلیمری

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 106-116

10.22078/pr.2014.380

محمد زردشتی زاده یزدی؛ رامین کرمی؛ محمد ایازی


بهینه‌سازی عملیاتی مصرف انرژی در فرآیندهای جداسازی با استفاده از انتگراسیون پمپ حرارتی

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 110-122

10.22078/pr.2014.360

فاطمه گودرزوند چگینی؛ لیلا سمیعی؛ رامین کرمی


بهینه‌سازی ساختار کولرهای هوایی به منظور افزایش راندمان

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 133-143

10.22078/pr.2013.298

فاطمه گودرزوند چگینی؛ مهدی گوگل؛ رامین کرمی؛ حمیدرضا جاودان