نویسنده = محمد حسین حیدری فرد
تعداد مقالات: 2
1. تخمین شاخص بلوغ از نگارهای چاه‌پیمایی و داده‌های لرزه‌ای با بکارگیری روش بهینه‌سازی کلونی مورچگان در میدان نفتی منصوری

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 136-147

هدی عبدی زاده؛ علی احمدی؛ علی کدخدائی؛ محمد حسین حیدری فرد