نویسنده = حسین معینی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 173-185

محمدمهدی سبزه میدانی؛ اصغر لشنی زادگان؛ حسین معینی