نویسنده = محمدرضا رسایی
تعداد مقالات: 3
2. هوشمندسازی میدان نفتی آزادگان: مدل داده، شاخص‌های کلیدی عملکرد موزون و داشبورد مدیریتی

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 4-18

علیرضا مهانیان؛ محمدحسن پنجه‌شاهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمدرضا رسایی؛ شعبان الهی