نویسنده = محمدرضا امیدخواه
تعداد مقالات: 4
4. بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 4-14

محمدرضا امیدخواه؛ مجتبی بابایی