نویسنده = فریبرز رشیدی
تعداد مقالات: 4
3. طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 29-38

فرشاد عسگری؛ احسان خامه چی؛ فریبرز رشیدی


4. بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 76-82

ساناز حسن پور؛ فریبرز رشیدی؛ اسماعیل جمشیدی؛ حسین قریشی